Poštovani, ukoliko želite da postanete korisnici bilo koje usluge Agencije Royal Care, molimo Vas da popunite ovaj upitnik. Kada završite sa popunjavam upitnika, pritisnite polje pošalji, i Vaši odgovori će biti prosleđeni u našu bazu.Vrsta usluge
Čuvanje deceČuvanje starijih lica

Periodika čuvanja
Stalno čuvanje starih licaPovremeno čuvanje starih lica


Periodika čuvanja
Stalno čuvanje decePovremeno čuvanje dece