Agencija “Royal Care” je tu da Vam pruži visoko kvalitetnu uslugu i pomogne pri odabiru prave osobe koja će preuzeti deo brige o Vašem detetu ili deci.

Svi mi kao roditelji znamo koliko je bitno i lepo kada možemo svoje vreme provesti brinući se o deci – igrajući se sa njima, razvijajući im zdrave navike, učeći ih prvim brojevima i slovima, pesmicama, radeći prve domaće zadatke.

Nažalost, tempo života mnoge od nas onemogućava da se o njima brinemo onoliko koliko bismo želeli.

Agencija “Royal Care” nudi rešenje – prilagođavamo se potrebama Vaše porodice i u okviru zadatih okvira pronalazimo osobu koja će u skladu sa Vašim instrukcijama brinuti o Vašem detetu ili deci. Zahvaljujući visokoj standardizaciji koju smo uveli pri odabiru dadilja, sarađujemo iskjlučivo sa stručnim, kvalifikovanim i obučenim osobama.

Prilikom odabira bebisiterki osnovni preduslovi koji moraju biti ispunjeni su minimum srednja stručna sprema kao i prethodno iskustvo u radu sa decom.
Tek nakon toga, bebisiterke prolaze proces selekcije „u tri koraka“:

  • inicijalni intervju sa psihologom

  • set psiholoških testova

  • zdravstvene i zakonske provere

Psihološki testovi, prvenstveno imaju za cilj da ukažu na eventualno postojanje patoloških obrazaca ponašanja, ali i da pruže bolji uvid u zdrave potencijale ličnosti – koliko je bebisiterka odgovorna, pouzdana, saradljiva, ali i topla, sklona empatiji, kreativna, otvorena za nove ideje, itd.

Zdravstvene i zakonske provere podrazumevaju važeću sanitarnu knjižicu, kao i uverenje o nekažnjavanju bebisiterke koje izdaje nadležan sud.